បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Three-way Head Lightweight Camera Tripod 35cm-105cm - Silver

$32.99 មានតែ $31.34 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1379

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Tripod + 3-Way Head
Extend to 1020mm
Built-in bubble level
360 degree horizontal and 90 degree vertical swivel with 3-way head
4-sections aluminum legs
Quick release leg lock
Non-slip rubber feet
Grip for adjusting head position
Lightweight and portable
Quick release head for easy connecting to camera or camcorder
Compatible with all Cameras and Camcorders
Comes with carrying bag
Ideal for outdoor, travel and timer shoots