បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Three-way Universal Creative Adjustable Camera Tripod with Cellphone Clip Holder - Silver

$31.65 មានតែ $30.07 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1368

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
Stretch length 5.5 - 8.5cm, compatible for most phones
Adjustable length and angle design for convenient use
Light and compact, easy to carry
360 degree horizontal and 90 degree vertical swivel with 3-way head
High quality aluminum alloy material, high hardness, high mechanical strength, strong supporting force, exquisite workmanship