បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Universal 1/4'' Thread Tripod Mount Holder Stand Bracket Extendable Adapter - Black

$24.99 មានតែ $23.74 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1374

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Description:
Universal 1/4'' Thread Tripod Mount Holder Stand Bracket Extendable Adapter For iPad 2/3/4/Air/Air 2 4-11inch Tablets Phone Clamp Thread Adapter.
Universal Tablet Tripod Mount Clamp can securely mount your tablet and larger phone to a selfie stick or any tripod with 1/4'' thread, which allowing you to record video and taking photos with your tablet and larger phone. Just enjoy the fun with your family and friends. 
Parameters:
Name: Mobile phone clip for iPad Tablet clip Selfie camera Universal Tripod PTZ Holder clip
Suitable for mobile phone and tablet.
Size: Cell phone fits width about 58-90mm / 2.28*3.54in
Tablet width: suitable width about 110-185mm / 4.33*7.28in
Material: Plastic 
Colour: Black 

Features:
1.It can expand12.5cm/4.73 to 20.5cm/7.87, fitting any 7 to 9 diagonal screen size tablet. 
2. It is compatible with selfie stick and any standard 1/4 tripod mount.