បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Upgraded Version Original Xiaomi Mi Gaming Laptop 15.6 inch Windows 10 Intel Core i7 - 8750H GTX1060 16GB 256GB 1TB HDD Notebook

$1690.99 មានតែ $1606.44 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1005

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Xiaomi Mi Gaming Laptop
The powerful Windows 10 OS makes it easy to check E-mail and manage digital files. Equipped with a 15.6 inch IPS display, powered by Intel Core i7-8750H processor, designed with HDMI output, featuring NVIDIA GeForce GTX1060 6GB graphics, all of this give gamers a full suite for gaming dominance and offer gamers a truly seamless gaming experience. Dual band 2.4GHz / 5.0GHz WiFi supported, ensures you high-speed surfing.

Main Features:
● Microsoft Windows 10 OS
Offers more powerful performance, brings you more smooth and wonderful user experience
● 15.6 inch FHD IPS Screen with 1920 x 1080 Resolution
Offers good experience for watching videos and browsing the Web
● Intel Core i7-8750H Hexa Core 2.2GHz, up to 4.1GHz
Ultra-low-voltage platform and hexa-core processing provide maximum high-efficiency power
● NVIDIA GeForce GTX1060 GDDR5 6G Dedicated Graphics
Better and faster in playing games and watching videos
● 16GB DDR4 2666MHz RAM for Advanced Multitasking, up to 32GB
Substantial high-bandwidth RAM to smoothly run your games, photos and video-editing applications
● 256GB SSD + 1TB HDD Storage Capacity
Provides room to store pictures, videos, music and more
● Front Camera for Photos and Face-to-face Chat
1.0MP front camera allows you to capture memorable moments or chat with friends
● Dual Band 2.4GHz / 5.0GHz WiFi
Allows you to connect to the Web while within range of an available wireless network
● HDMI Output
You can connect the device to high-definition monitor or projector
● Bluetooth 4.1 Interface Syncs with Compatible Devices
Wirelessly transfer photos, music and other media between the computer and your Bluetooth-enabled cell phone or MP3 player, or connect Bluetooth wireless accessories