បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Xiaomi Mijia MJTD01SYL Smart LED Table Lamp Upgraded Version - White

$84.99 មានតែ $80.74 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: VS0112

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Main Features:
● Mijia table lamp A-level optical illumination, restore a more realistic color world
● Fresnel optical lens to make the light more even and natural
● No video flashing under any color temperature and brightness, reducing eye burden and protecting eyesight
● 4 kinds of lighting modes for you to choose, always care for your eyes
● Don't be too dark, don't be too bright, as long as you like
● Support Xiaoai and Siri voice control, support physical knob to adjust brightness and color temperature
● Can access Mijia APP and HomeKit system at the same time
● Search for "Mi Smart Home" in the "App Store" or "Google Play" to download the APP and connect to your device, then start your smart life

Specification:
● Table lamp input: 12V / 1.0A
● Luminous flux: 500lm
● Rated power: 9W 
● Color temperature range: 2600 - 5000K
● Life expectancy: 25000h
● Support system: Android 4.4 or iOS 9.0 and above