បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Xsteady Portable Foldable Mini Tripod Desktop Stand - Iron Grey

$31.84 មានតែ $30.25 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1381

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
● Tripod stand for selfie stick: can be installed on selfie stick, release your hands and enjoy your selfie freely 
● Tripod stand for stabilizer: can be used as a stabilizer, so can stand on the table or floor, enjoy your video shooting or photography 
● 2 in 1 multi-use: flexible switch from tripod into the handle, no need to take it off and easy to fold up for storage 
● Super lightweight: suitable for all kinds occasions.,like live streaming / traveling / interviewing, etc. 
● Stable shooting: shoot still and movie images better with our mini tripod, no need to worry shaking