បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

YUNEW A5L Wired Handheld USB Interface Barcode Scanner - Black

$44.35 មានតែ $42.13 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1338

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Descriptions:
With mini wireless receiver and storage function, convenient for supermarket, entertainment venues, etc. Advanced design of human engineering, reading or not-reading is indicated by LED light and buzzer.

Main Features:
● 32 bit processor, ultra-fast response
● Support 25 different international language settings
● Support full ASCII code data editing 
● Clients can use quickly with its simple structure design without any complexity