បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

YWXLight E27 6W Mobile Phone Bluetooth Smart LED Light Bulb - Multi-A

$64.99 មានតែ $61.74 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: VS0191

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Can control the color of the light and adjust the brightness
Can be controlled by mobile phone, time switch, transmission block, long distance, low power consumption
More compatible, more stable, better signal
Suitable for living rooms, bedrooms, restaurants, etc.