បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Zelens Power C Treatment Drops (30ml)

Regain youthful luminosity with Zelens' Power C Treatment Drops, a high potency anti-aging formula infused with 20% Vitamin C to brighten, smoothen, and protect the skin.

$125.25 មានតែ $121.49 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$87.67
$125.25
51 - 100
$81.41
$125.25
101 - 300
$75.15
$125.25
301 - 500
$68.89
$125.25
លេខកូដផលិតផល: LBN00452

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

 • Description

  Regain youthful luminosity with Zelens' Power C Treatment Drops, a high potency anti-aging formula infused with 20% Vitamin C to brighten, smoothen, and protect the skin.

  The concentrate's silky texture glides effortlessly across skin, melting in to deliver its proprietary botanical blend rich in antioxidant extracts and Vitamin C-packed oils. Working to visibly brighten and unify, the formula supports natural collagen production to promote firmness and elasticity, addressing wrinkles and fine lines for a smoother complexion.

  Its antioxidant and protective properties keep skin safe from environmental aggressors and free radical attacks. Expect a younger-looking, radiant and smooth complexion.

 • Product Details
  Brand:
  Zelens
  Range:
  Anti-Ageing
  Directions:
  • Use daily, morning and evening.
  • Apply a few drops to cleansed face, neck, and décolleté.
  • Follow with your preferred serum or moisturizer.
  Volume:
  30ml