• ស្រីនី
  🎉គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់បែបទំនើប ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖
  -ប្រើប្រាស់ និងព្រីនវិក័យប័ត្រនៅលើទូរស័ព្ទដៃរដែរភ្ជាប់ជាមួយ ម៉ានស៊ីនព្រីនតូចមួយ
  -អាប្រើប្រាស់ចល័តចុះឡើង និងដាក់តាមខ្លួនតាមតំរូវការ
  -ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ប្រភេទទំហំហាង
  -អាចលក់បានទាំងអនឡាញ និងក្រៅអនឡាញ
  -ស្រូលប្រើមិនត្រូវការ​ជំនាញបច្ចេកទេស និងតម្លៃទាប
  -ប្រើថ្មសាកបានមិនបារម្ភរឿងបញ្ហាដាច់​ភ្លើងឬគ្មានភ្លើង
  ទាញយកកម្មវិធី​ Riich ePOS Free 👉 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riichmepos​
  #សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត 👉 www... & nbsp;ច្រើនទៀត
  0 1 0 0 0 0 0 0 1
  0 មតិយោបល់
  visibility13.5K
  • គ្មានការចូល
   gif
   សូមចូលឬចុះឈ្មោះ