• Sro Rithy
  មានបញ្ហា ត្រូវរកដំណោះស្រាយ ដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ឋិភាព និងមានសូចនាករវាស់វែងជាក់លក្ខគឺកើតចេញពីការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ ដូចនេះការស្រាវជ្រាវមានសារៈសម្រាប់គ្រប់ស្ថាប័ន។
  សិក្ខាសាលាចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្តីពី “ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងគោលនយោបាយជាតិលើវិស័យទេសចរណ៍” ពិតជាសារៈសំខាន់
  មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា កូរ៉េ (CKCC) នៅរាជធានីភ្នំពេញ។
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 មតិយោបល់
  visibility52.5K