ចង់ញុាំអាហារឆ្ងាញៗ គ្រប់មុខគ្រប់រសជាតិមែន? Food Park គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត!!

ចង់ញុាំអាហារឆ្ងាញៗ គ្រប់មុខគ្រប់រសជាតិមែន? Food Park គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត!!

#ទីតាំងអាហារដ្ឋានបែបកំសាន្តនិងលំហែដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា
?​​ ទីតាំងល្អ តម្លៃសមរម្យ ចំណតធំទូលាយ
? ពិព័រណ៍ខ្នាតជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែ
? កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពិសេសៗដើម្បីជំរុញការលក់
? ផ្គត់ផ្គង់រាល់សំភារៈដូចជា (ចាន ស្លាបព្រា ចង្កឹះ តុ កៅអី ការសំអាត) និងសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗទៀតជូនដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារនៅមជ្ឈមណ្ឌលអគារពាណិជ្ជកម្មB2BPark ។

☎️ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានលម្អិតនិងកក់ទីតាំង៖ 066/077/098-979-123 (For leasing inquiries)

#B2BPark #B2BCommerialCenter #WholesalesTrade #Leisure #B2BDigitalPark #Riich #TradeExpo #ICTandElectronicCenter #CommunityMall #FoodPark
Posted by B2B Park in Default Category on December 07 2019 at 10:33 AM  ·  Public

Comments (0)

No login
gif