តើអ្វីទៅជា e-Commerce ?

តើអ្វីទៅជា e-Commerce ?
e-Commerce គឺជាការធ្វើអាជីវកម្មនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ។
*នៅអាមេរិចលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញទំនិញតាមរយៈ Amazon ឬ ebay
*នៅប្រទេសចិនលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញទំនិញតាមរយៈ alibaba ឬ taobao
#ចុះនៅកម្ពុជាវិញលោកអ្នកអាចរកទិញទំនិញតាមរយៈអ្វី?
នោះគឺ Riich ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកស្វែងរកទំនិញនិងបញ្ជាទិញទំនិញបានគ្រប់មុខទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានយ៉ាងងាយស្រួល

សូមចូលតាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ!!
#JoinNow: https://bit.ly/2p5BRia
#Telegram : https://t.me/riichnewletter
---------------
#Download Riich Apps:
On #Android: https://bit.ly/2pHgVOo
On #IOS: https://apple.co/33UTW1g
-----------------------------------------------------------
#ECommerce #OnlineStores #Marketplaces #AffiliateMarketing #SocialMedia #Dropship #Business #Platform #SME
បានបង្ហោះដោយRiich Me នៅ Default Category នៅDecember 23 2019 at 10:35 AM  ·  ជាសាធារណៈ

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif