មិត្តភិក្ត ណារី ដេកយំឡើងហើមភ្នែក

#PestReject អ្នកជំនាញកម្ចាត់ #កណ្តុរ #កន្លាត #មូស #រុយ #យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
?មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុប
?ដេញកណ្តុរដែលរត់លើពិដានបាន
?កណ្តុរចូលក្នុងឡានឬកាត់ខ្សែភ្លើងឡាន
?មានលក់ដុំនិងរាយ
?តំលៃ 15ដុល្លា (រហូតដល់ ៣៥ដុល្លា)
?‍♀️ ដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង ទាំង២៥ខេត្តក្រុង ដោយមិនគិតថ្លៃ
? ទូរស័ព្ទ ៖ 096 6718 678
បានបង្ហោះដោយLeng Nary នៅ Default Category នៅDecember 31 2019 at 02:42 PM  ·  ជាសាធារណៈ

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif