របៀបទាញយក ចុះឈ្មោះ​ ជ្រើសរើសកញ្ចប់និងបង្កើតហាងថ្មី | Download Register Payment Create store | ePOS

ទាញយកឥលូវនេះ #បញ្ចុះតម្លៃ៥០%ជាមួយលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ "VIP50"
===================
-ឥលូវនេះលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរទូរស័ព្ទដៃអោយក្លាយជាម៉ាស៊ីន_POS_ដែលអាច៖
-គ្រប់គ្រងការលក់_ចំណូល_ចំណាយ_ថ្លៃដើម
-កត់ត្រាដោយស្វ័យប្រវត្តិ
-ព្រីវិក័យប័ត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិ
-គ្រប់គ្រងទំនិញដែលលក់ដាច់ខ្លាំងនិងទំនិញដែលពិបាកលក់
-ePOS_មានអ្វីៗលើសពីនេះទៀតសម្រាប់ជួយអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក
***របៀបទាញយក, ចុះឈ្មោះ​, ជ្រើសរើសកញ្ចប់អាជីវកម្ម និងបង្កើតហាងថ្មី នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្របអាជីវកម្ម epos។
** ទាញយកតាមតំណលីងនេះ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riichmepos
#riichepos #epos #riichme #business #digital #Pointofsale
បានបង្ហោះដោយPhou Luch នៅ Default Category នៅFebruary 26 2021 at 05:10 PM  ·  ជាសាធារណៈ

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif